Twenty-Second Sunday after Pentecost.

Posted on October 21, 2018

Gospel: (Luke 16: 19-31) The Lord spoke this parable: ‘There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, covered with sores, who longed to satisfy his hunger with what fell from the rich man’s table; even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and was carried away by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was being tormented, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. He called out, “Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am in agony in these flames.” But Abraham said, “Child, remember that during your lifetime you received your good things, and Lazarus in like manner evil things; but now he is comforted here, and you are in agony. Besides all this, between you and us a great chasm has been fixed, so that those who might want to pass from here to you cannot do so, and no one can cross from there to us.” He said, “Then, father, I beg you to send him to my father’s house— for I have five brothers—that he may warn them, so that they will not also come into this place of torment.” Abraham replied, “They have Moses and the prophets; they should listen to them.” He said, “No, father Abraham; but if someone goes to them from the dead, they will repent.” He said to him, “If they do not listen to Moses and the prophets, neither will they be convinced even if someone rises from the dead.”

Євангеліє: (Лк 16,19-31):
Сказав Господь притчу оцю: Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин та вісон та бенкетував щодня розкішне. Убогий же якийсь, на ім’я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь струпами вкритий; він бажав насититися тим, що падало в багатого зо столу; ба навіть пси приходили й лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і він закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого й прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум’ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого; я маю п’ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив: Мають Мойсея і пророків; нехай їх слухають. Той відповів: Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвавсь до нього: Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять.

Bulletin October 20-27

The saints of the age to come do not pray with prayer when their minds have been swallowed up by the Spirit, but rather with awestruck wonder they dwell in that gladdening glory. So it is with us, at the time when the mind is deemed worthy to perceive the future blessedness, it forgets itself and all the things of this world, and no longer has movement with regard to any thing. St. Isaac the Syrian


Commemoration of the Fathers of the Seventh Ecumenical Council.

Posted on October 12, 2018

Bulletin October 13-20

October is Respect Life Month

“The love of God does not distinguish between the newly-conceived infant still in the mother’s womb, the baby, the youth, the grown adult or the elderly because in each of them He sees the sign of His own image and likeness.” (Pope Benedict XVI)


Twentieth Sunday after Pentecost .

Posted on October 6, 2018


At that time Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went with him. As he approached the gate of the town, a man who had died was being carried out. He was his mother’s only son, and she was a widow; and with her was a large crowd from the town. When the Lord saw her, he had compassion for her and said to her, ‘Do not weep.’ Then he came forward and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, ‘Young man, I say to you, rise!’ The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized all of them; and they glorified God, saying, ‘A great prophet has risen among us!’ and ‘God has looked favourably on his people!’ (Lk 7: 11-16)

Євангеліє: (Лк 7,11-16) В той час пішов Ісус у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні й сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою; і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: “Не плач.” І приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: “Юначе, кажу тобі, встань!” І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: “Великий пророк устав між нами”, і: “Бог навідався до народу свого.”

Bulletin Oct 6-13


Respect Life Sunday – Sunday October 7th

Posted on September 29, 2018

“The love of God does not distinguish between the newly-conceived infant still in the mother’s womb, the baby, the youth, the grown adult or the elderly because in each of them He sees the sign of His own image and likeness.” (Pope Benedict XVI)

В материнській утробі дві дитинки. Одна запитує іншу:
“Ти віриш в життя після пологів?”
Інша відповідає, “Звичайно. Має бути щось після пологів. Можливо ми тут щоб підготувати себе для того, що буде потім.”
“Нонсенс. Немає ніякого життя після пологів. Що це за життя таке буде?”
“Я не знаю, але там буде більше світла ніж тут. Можливо ми будемо ходити нашими ногами і їсти нашими вустами. Можливо ми будемо мати інші чуття, яких ми зараз не розуміємо.”
“Це ж абсурд. Ходити неможливо. А їсти ротом? Це смішно! Пуповина постачає все що нам треба. І пуповина така коротка. Життя після пологів виключене. Подумай логічно.”
“Я все ж таки думаю, що там є щось, і можливо воно відрізняється від того, що є тут. Можливо нам більше не потрібний буде цей фізичний шнурок.”
“Дурниця. Більше того, якщо там є життя, то чому ніхто і ніколи звідти не повертався? Пологи – це кінець життя, і після них немає нічого крім темряви, тиші та забуття. Вони ні до чого нас не приводять.”
“Ну, я не знаю. Але, безсумнівно, ми зустрінемось з Матір’ю і вона буде піклуватися про нас.”
“З Матір’ю? Ти дійсно віриш в Матір? Це ж смішно. Якщо Мати існує, то де Вона зараз?”
“Вона навколо нас. Ми оточені Нею. Ми всі від Неї. Ми живемо в Ній. Без Неї цей світ не міг би існувати.”
“Але я не бачу Її. Отже, єдиний логічний висновок, що Її не існує.”
“Деколи, коли ти в тиші, зосереджуєшся і дійсно слухаєш, ти можеш відчувати Її присутність, і ти можеш почути Її люблячий голос, який закликає зверху.”

- Útmutató a Léleknek


Nineteenth Sunday after Pentecost.

Posted on September 29, 2018

(Lk 6: 31-36)
The Lord said: Do to others as you would have them do to you. ‘If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. If you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But love your enemies, do good, and lend, expecting nothing in return. Your reward will be great, and you will be children of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as your Father is merciful.

(Лк. 6,31-36)
Сказав Господь: бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й грішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви, добрий бо Він до невдячних і злих! Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний!

Bulletin September 29- Oct 6.


Posted on September 22, 2018

“Our present life is given only to gain the eternal one and if we don’t think about it, we build our affections on what belongs to this world, where our life is transitory. When we have to leave it we are afraid and become agitated. Believe me, to live happily in this pilgrimage, we have to aim at the hope of arriving at our Homeland, where we will stay eternally. Meanwhile we have to believe firmly that God calls us to Himself and follows us along the path towards Him. He will never permit anything to happen to us that is not for our greater good. He knows who we are and He will hold out His paternal hand to us during difficulties, so that nothing prevents us from running to Him swiftly. But to enjoy this grace we must have complete trust in Him.” – St. Pio of Pietrelcina


Eighteenth Sunday After Pentecost. Вісімнадцята неділя після П’ятидесятниці.

Posted on September 22, 2018

Gospel: (Lk 5,1-11):

At that time, Jesus was standing by the Lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake; the fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into deep water and lower your nets for a catch.” Simon said in reply, “Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets.” When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man.” For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, “Do not be afraid; from now on you will be catching men.” When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.
Євангеліє: (Лк. 5,1-11):

Того часу, Ісус стояв біля Генезаретського озера, побачив два човни, що стояли край озера; рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, з човна почав народ учити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: “Відчали на глибінь та й закиньте ваші сіті на ловитву.” Озвався Симон і каже: “Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті.” Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли й допомогли їм. Прийшли вони й наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це Симон Петро, припав до колін Ісуса й каже: “Іди від мене, Господи, бо я грішна людина.” Жах бо великий огорнув його й усіх, що були з ним, із-за риб, що їх піймали; також і Якова та Йоана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: “Не бійся! Віднині людей будеш ловити.” І витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом за ним.


Bulletin September 22-29

If one wants to bear the fruits of spirituality, he should, like a sagacious bee, collect the nectar of each virtue from him who holds it dearest, and store it in the cells of his heart. Let him not trouble about lesser matters but ponder on how to gather each virtue and how to make them bear fruit. Indeed, if we wanted to acquire all of them from one man, such a model for our imitation could scarcely be found at all. ~St John Cassian


Sunday after the Exaltation of the Cross.

Posted on September 14, 2018

Bulletin September 15-22

The cross is Christ’s glory and triumph

We are celebrating the feast of the cross which drove away darkness and brought in the light. As we keep this feast, we are lifted up with the crucified Christ, leaving behind us earth and sin so that we may gain the things above. So great and outstanding a possession is the cross that he who wins it has won a treasure. Rightly could I call this treasure the fairest of all fair things and the costliest, in fact as well as in name, for on it and through it and for its sake the riches of salvation that had been lost were restored to us.

Had there been no cross, Christ could not have been crucified. Had there been no cross, life itself could not have been nailed to the tree. And if life had not been nailed to it, there would be no streams of immortality pouring from Christ’s side, blood and water for the world’s cleansing. The legal bond of our sin would not be cancelled, we should not have attained our freedom, we should not have enjoyed the fruit of the tree of life and the gates of paradise would not stand open. Had there been no cross, death would not have been trodden underfoot, nor hell despoiled.

Therefore, the cross is something wonderfully great and honourable. It is great because through the cross the many noble acts of Christ found their consummation – very many indeed, for both his miracles and his sufferings were fully rewarded with victory. The cross is honourable because it is both the sign of God’s suffering and the trophy of his victory. It stands for his suffering because on it he freely suffered unto death. But it is also his trophy because it was the means by which the devil was wounded and death conquered; the barred gates of hell were smashed, and the cross became the one common salvation of the whole world.

The cross is called Christ’s glory; it is saluted as his triumph. We recognise it as the cup he longed to drink and the climax of the sufferings he endured for our sake. As to the cross being Christ’s glory, listen to his words: Now is the Son of Man glorified, and in him God is glorified, and God will glorify him at once. And again: Father, glorify me with the glory I had with you before the world came to be. And once more: “Father, glorify your name.” Then a voice came from heaven: “I have glorified it and will glorify it again.” Here he speaks of the glory that would accrue to him through the cross. And if you would understand that the cross is Christ’s triumph, hear what he himself also said: When I am lifted up, then I will draw all men to myself. Now you can see that the cross is Christ’s glory and triumph. A discourse of St Andrew of Crete


The Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross

Posted on September 13, 2018

September 14, 2018

O famous Wood, you are blessed in song for being the Cross on which Christ was crucified. The fiery revolving sword by which Eden was guarded feared you, and the awesome Cherubim bowed down to Christ who was crucified upon you in the flesh. Through this mystery, peace has been granted to our souls.


Sunday Before the Exaltation of The Cross.

Posted on September 8, 2018

Troparion, Tone 7: By Your cross You destroyed death; You opened Paradise to the thief;* You changed the lamentation of the myrrh – bearers to joy, and charged the apostles to proclaim that You are risen, O Christ our God,* offering great mercy to the world.

Bulletin September 8-15.

Gospel: (John 3:13-17)

The Lord said, no one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. ‘For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life. ‘Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.

Євангеліє: (Ів3, 13-17)
Сказав Господь: “Ніхто не ввійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба: Син Чоловічий! Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, – так треба Синові Чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним – світ спасти”.

Let us be afraid of being deprived of sufferings more than a miser is of his treasure. Sufferings are the jewels of Jesus Crucified… The more painful the cross, the greater our advantage. The more contradictory creatures are with us, the dearer we will be to our Creator. A single moment of tribulation assures an immense weight of glory. Never to suffer would be the greatest danger for us. —St Paul of the Cross