15th Sunday after Pentecost.

Posted on September 1, 2018

Gospel: (Mt 22:35-46) (Sunday):

At that time a lawyer came to Jesus, and asked him a question to test him. ‘Teacher, which commandment in the law is the greatest?’ He said to him, ‘ “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.” This is the greatest and first commandment. And a second is like it: “You shall love your neighbour as yourself.” On these two commandments hang all the law and the prophets.’
Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them this question: ‘What do you think of the Messiah? Whose son is he?’ They said to him, ‘The son of David.’ He said to them, ‘How is it then that David by the Spirit calls him Lord, saying, 
“The Lord said to my Lord,
‘Sit at my right hand,
 until I put your enemies under your feet’ ”? 
If David thus calls him Lord, how can he be his son?’ No one was able to give him an answer, nor from that day did anyone dare to ask him any more questions.

Євангеліє: (Мт 19,16-26) (Неділя)

В тому часі один законовчитель приступив до Ісуса i: спитав його, спокушаючи: “Учителю, котра найбільша заповідь у законі?” Він же сказав до нього: “Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як себе самого. На ці дві заповіді ввесь закон і пророки спираються.” Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх: “Що ви думаєте про Христа? Чий він син?” Кажуть йому: “Давидів.” Він до них мовить: “Як же Давид у надхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив Владиці моєму: Сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли, отже, Давид його Господом називає, то як він може бути його сином?” І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше його запитувати.

Bulletin September 1-8